Tuesday, November 22, 2011


April

saya mengambil keputusan untuk menyediakan satu modul yang hanya mengandungi soalan bahagian B .
Pada mulanya .. saya menerangkan cara-cara menjawab Bahagian B ... dengan baik...disini saya menekankan kepentingan murid-murid mencari pembolehubah-pembolehubah dengan betul....
sekiranya .. murid -murid dapat mencari pembolehubah-pembolehubah dengan sudah pasti mereka boleh memperolehi 10/20 dalam bahagian B ini....Oleh itu... murid galus .. saya hanya meminta mereka mencari pembolehubah dengan betul pada mulanya.... dengan usaha yang gigih ... mereka dapat mencarinya... dengan betul..
saya membahagikan murid-murid saya kepada dua kumpulan iaitu kempulan cemerlang dan kumpulan galus...
Bagi  kumpulan cemerlang saya memberikan latihan bahagian B mengikut topik, manakala kumpulan galus saya membimbing mereka untuk mencari pembolehubah- pembolehubah...Besarlah harapan saya .. pada tahun ini.. 

0 comments: